Kaynaklar

KAYNAKLAR

İNSAN TEKNOLOJİ ETKİLEŞİMİ

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, etkileşimli (interactive) teknolojilerin tasarımı, değerlendirmesi ve uygulaması ile ilgilenen disiplinler arası bir çalısma alanıdır. İnsan Bilgisayar Etkileşimi çalışma alanı, insan ve bilgisayar arasındaki etkileşimi konu edinmesinden dolayı insan davranışı, psikoloji, bilişsel bilimler, bilgisayar teknolojileri ve yazılım mühendisliği yanında ergonomi, grafik ve endüstriyel tasarım, sosyoloji,antropoloji ve egitim bilimleri gibi alanlarla da iliskili bir çalışma alanıdır.

KULLANILABİLİRLİK

Türk Standartlari Enstitüsü’nün tanımladığı ISO 9241 no’lu standardın bir bölümü olan “Kullanılabilirlik Kılavuzu”na göre; kullanılabilirlik, bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır. Bir ürünün etkili olarak kullanılması, kullanıcıların belirli amaçlardaki doğruluk ve bütünlüğe ulaşması; verimli olarak kullanılmasi ise ulaşılan amaçların doğruluk ve bütünlüğü için harcanan kaynakların ölçülmesi ile değerlendirilir. Bu standarda göre kullanılabilirlik çalışmalarının temel bileşenleri olan memnuniyet, kullanıcı, görev, amaç ve kullanılabilirlik testi tanımları aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Memnuniyet: Kullanım zorluklarından uzak olma ve ürün kullanımındaki pozitif tutumlar.

Kullanıcı: Arayüzle etkileşen kişi.

Görev: Amaca ulaşmak için gerekli faaliyetler.

Amaç/Amaçlanan Çıktı: Kullanıcının başarmasını istediği faaliyet.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, servisin, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. İnternet sitesi erişilebilirliği ise, hedef kullanıcı kitlesinin tamamının internet sitesine erişebilmesi, siteyi kullanabilmesi ve site içeriğini anlayabilmesi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, internet siteleri, belirli bir kullanıcı kitlesine değil engelli, yaşlı gibi farklı kullanıcı kitlelerine de hitap edecek tasarım ve içeriğe sahip olmalıdır.